Přehled pohřbů

 
 
 
V příštích dnech se konají následující pohřby. V přehledu jsou uvedeny pouze obřady, u kterých jsme dostali souhlas se zveřejněním.
 
 
 
 
 
17.9.2019, smuteční síň Horní Suchá
13.00 hodin, paní Anna Brázdová

 
 
 
 
 
 
16.9.2019, evangelický kostel v Těrlicku
14.00 hodin, paní Vanda Kubienová

 
 
 
 
 
18.9.2019, evangelický kostel Albrechtice
14.30 hodin, pan Petr Böhm

 
 
 
 
 
 
 
 
19.9.2019 v 15.00 hod, nová smuteční síň Havířov-Šumbark
Ing. Julius Klubal
 
 
 
 
 
20.9.2019 ve 13.00 hodin, smuteční síň Těrlicko
pan Milan Gerla

 
 
 
 
 
19.9.2019 ve 14.30 hodin, farní kostel Uherský Brod
paní Cecilie Vlachová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v kruhu rodiny
pan Herbert Franek

 
 
 
 
 
v kruhu rodiny
pan Viliam Tomanik