Přehled pohřbů

 
 
V příštích dnech se konají následující pohřby. V přehledu jsou uvedeny pouze obřady, u kterých jsme dostali souhlas se zveřejněním.
 
 
22. 8.2018, smuteční síň v Šenově
10.00 hodin, pan Antonín Dressler

 
 
27.8.2018, v katolickém kostele v Horní Suché
11.00 hodin, paní Viktorie Plonková

 
smuteční síň v Horní Suché
v kruhu rodiny, pan Tadeáš Zotyka

 
 
 
21.8.2018, smuteční síň v Šenově
v kruhu rodiny, paní Věra Dufková
 
 
smuteční síň v Petřvaldě
v kruhu rodiny, paní Alena Synková
 
22.8.2018, smuteční síň v Šenově
13.00 hodin, pan Miloš Tichý
 
 
 
 
 
 
22.8.2018, smuteční síň v Horní Suché
11.00 hodin, pan Zdeněk Mucha