Přehled sortimentu pohřební služby

 
 

Nabídka rakví

 
Rakev obřadová S6 PINIE
Rakev obřadová S6 OKR
Rakev obřadová N1 ST 9
Rakev obřadová T3 JANTAR
Rakev obřadová T3Z OŘECH
Rakev obřadová T3Z RUBÍN
Rakev obřadová T1P MAHAGON
Rakev obřadová T4 SVĚTLÁ
Rakev obřadová T4 TMAVÁ
Rakev obřadová N1Z OKR
Rakev obřadová s madly a výbavou
Rakev obřadová s madly a výbavou
Rakev dubová E 601
Rakev dubová E 691
Rakev dubová D1 S/NR
Rakev dubová s madly a výbavou
Rakev dubová D4 sv.
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Nabídka smutečních květinových vazeb

 
Ikebana na rakev
Ikebana na rakev
Ikebana na rakev
Ikebana na rakev
Ikebana na rakev
Květinové srdce
Ikebana před rakev
Ikebana před rakev
Ikebana před rakev
Květinový koš
Květinový koš
Květinový koš
Květinový věnec - živý
Květinový věnec - živý
Květinový věnec - živý
Květinový věnec - položivý
Květinový věnec - umělý
Květinový věnec - umělý
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Obřadní síně

 

Horní Suchá – obřadní síň

 
 

Šenov – obřadní síň

 
 

Těrlicko – obřadní síň

 
 
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Vzory parte

 
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Smuteční verše

 
 
 
1.
Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.
Jiří Wolker

4.
A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl...
Donát Šajner

7.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boha viděti budou.
Mat. 5, 8

10.
Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko,
za všechno vřelý dík.

14.
Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

19.
Když umře tatínek,
slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde,
kdo by jak tatínek uměl mít rád.

Když umře maminka,
slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu
a na dalekou
odešel jsi sám.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu
na dalekou
odešla jsi sama.

Byli jsme dva.
Dva na vše -na lásku, na život,
na boj i bolesti na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry,
na život a na smrt...dva!
Karel Čapek

Já půjdu tam,
kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou stále v slunci snít,
a vody dřímat v lesku bílých hvězd.
J. Zeyer.
 
 
 
 
 
2.
A láska zůstala -ta smrti nezná.

5.
Byť se mi dostalo jíti
přes údolí stínů smrti,
nebuduť se báti zlého,
neboť Ty se mnou jsi.
Žalm 23,4

8.
Člověk, který si zaslouží
jméno dobrý je ten,
jehož myšlenky a práce
jsou věnovány spíše jiným
než jemu samému.
W. Scott

11.
Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá,
zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.

15.
Jen láska zůstane,
ta smrti nezná.

18.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

20.
Kdo v srdci žije, neumírá.
F. Hrubín

21.
Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.

Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.

Smrti se nebojím,
smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého.
Co strašné je, co zlé je,
to umírání je.
Jiří Wolker

Ten život stálý boj
a mír jen bezděky;a smrt jen krátký boj
a poklid navěky.
J. Kollár

Za všechnu lásku a péči Tvou,
co s vděkem dnes Ti můžem dát...
hrst krásných květů na pozdrav
a pak již jen vzpomínat.

Žádná smrt není zlá,
předchází-li jí život dobrý.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci,lásku v duši...

Úsměv měla na rtech,
dobrotu v srdci,lásku v duši...
 
 
 
 
3.
Až tady nebudu,zmizí jak sen,
co jsem si ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.

6.
Buď vůle Tvá ...

9.
Co vděkem za lásku a péči Tvou
Ti můžem dát
-hrst krásných květů naposled,
a pak jen vzpomínat...

12.
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

13.
I řekl Ježíš:
"Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne,
byť pak i umřel, živ bude."
Jan 11,25

16.
Klesly ruce pracovité,
zemdlené,ztichlo srdce dobré,
znavené,již je po bolestech,
utrpení,již po životě, je jen rozloučení.

17.
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále -
spi sladce, vždyť se opět shledáme.

22.
Zvykli jsme si na život ve dvou
a jeden pro druhého...
Bylo to hezké a bylo nám
spolu dobře.